Cách cày chay lên Vip mỗi ngày - Đạt 180 điểm năng động mỗi ngày  
 
1. Nhiệm vụ lịch luyện: 15 Điểm năng động /1 nhiệm vụ tối đa 30 Điểm
- Người chơi mỗi ngày nhận 2 lần nhiệm vụ mỗi nhiệm vụ có 10 vòng ( có thể sử dụng Tiên ngọc or linh ngọc để hoàn thành nhanh )
- Phần thưởng liên quan đến lv. cấp càng cao thưởng càng tốt
- Hoang thành mỗi nhiệm vụ sẽ nhận được lượng lớn EXP và tàng bảo đồ 
Tàng bảo đồ giúp đi tìm kiếm kho báu dẫn đến kho báu EXP, Linh ngọc, Boss ẩn
 
2. Yêu ma xâm lược: 15 Điểm năng động /1 nhiệm vụ tối đa 30 Điểm
- Mỗi ngày mở hoạt động vào 10h, 11h, 15h, 17h, 22h tối đa 2 lần mỗi ngày
- Tham gia tiêu diệt quái nhận thêm lượng lớn EXP 
 
3. Phụ bản Bí Cảnh Thái Âm: 10 Điểm năng động /1 nhiệm vụ tối đa 20 Điểm
- Mỗi ngày có 2 lần khiêu chiến, Vip có thể mua thêm lượt ( điểm năng động nhận được max 20 Điểm )
- Hoàn thành 3 sao mở chức năng càn quét khi đạt cấp độ cao 
 
4. Phụ bản Thí luyện Thiên Xu: 10 Điểm năng động /1 nhiệm vụ tối đa 10 Điểm
- Mỗi ngày tham gia khiêu chiến 1 lần, Vip có thể mua thêm lượt ( điểm năng động nhận được max 10 Điểm )
- Phụ bản kéo dài 5 phút tiêu diệt quái để nhận thêm lượng lớn EXP
5. Tiệc Dao trì: 20 Điểm năng động mỗi ngày 
- Hoạt động mở vào 12h mỗi ngày 
- Tham gia hoạt động nhận thêm lượng EXP lớn 
 
6. Nhiệm vụ hộ tống: 20 Điểm năng động mỗi ngày 
- Hoạt động mở vào 16h-17h và 21h-22h
- Tham gia vận tiêu nhận được lượng lớn EXp
 
7. Phụ bản Băng Tinh Huyệt: 15 Điểm năng động /1 nhiệm vụ tối đa 30 Điểm
- Mỗi ngày có 2 lần khiêu chiến, Vip có thể mua thêm lượt ( điểm năng động nhận được max 15 Điểm )
- Phụ bản nhận được đá tăng giai Cánh và Dực linh độ khó càng cao thưởng càng lớn
8. Phụ bản Tu du Mộng Cảnh: 15 Điểm năng động /1 nhiệm vụ tối đa 30 Điểm
- Mỗi ngày có 2 lần khiêu chiến, Vip có thể mua thêm lượt ( điểm năng động nhận được max 15 Điểm )
- Phần thưởng có thể nhận được Ảo hóa Pháp Bảo
9. Linh Khư Mộng Hồn: 10 Điểm năng động /1 nhiệm vụ 
- Mỗi ngày có 1 lần khiêu chiến, Vip có thể mua thêm lượt ( điểm năng động nhận được max 10 Điểm )
- Phần thưởng có thể nhận được Ảo hóa Thần Binh
10. Phong yêu ảo cánh: 10 Điểm năng động /1 nhiệm vụ tối đa 30 Điểm
- Phân thành 7 độ khó: độ khó càng cao thưởng càng lớn
- NPC Xuất hiện trong Map phải tự tìm không thể tự tìm đường
Ngoài ra còn các hoạt động mở theo ngày có thể nhận được điểm Năng động
- Đấu trường sinh tử - 20h40 Thứ 6
- Đoạt kỳ tam giới - 20h Thứ 5
- Chiến trường thâm uyên - 20h Thứ 7
- Thánh điện đoạt bảo - 20h40 Thứ 5
- Vân lang loạn đấu - 20h40 Thứ 3
- Đạp vân trục nguyện - 20h40 Thứ 2
- Đấu pháp cửu tiêu - 20h Thứ 3
- Tầm tiên vấn đạo - 20h40 Thứ 4 

 
Chúc các bạn chơi game vui vẻ !