Hướng dẫn Mua Item - Thẻ tháng - Thẻ tuần
 
Bước 1: Đăng nhập tài khoản trên trang scoin.vn

 
Bước 2: Chọn Nạp Ví -> Nạp Scoin vào Ví Scoin
 
Bước 3: Chọn Nạp Game -> Mua Item -> Lựa chọn Item muốn Mua


 


Hàn Lão Ma